skip to main content
Language:
Show Results with:

Results 1 - 50 of 68  for Bainbridge State College

Results 1 2 next page
Refined by: language: Vietnamese remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Hỏi & Đáp : Khảo sát cộng đồng Mỹ.

U.S. Census Bureau.

Washington, DC : Bộ Thương Mại Hoa Kỳ, Ban Quản Lý Kinh Tế và Thống Kê, Phòng Kiểm Tra Dân Số Hoa Kỳ 2007

Online access

2
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Hương dẫn Xây dưng Kĕ̃ hoạch Thu hŏ̃i / Sản phẫm Thịt và Gia cẫm.

United States. Food Safety and Inspection Service. Office of Outreach, Employee Education, and Training, issuing body.

Washington, D.C. : USDA, Bộ Nông nghiệ Hoa Kŷ 2013

Online access

3
Material Type:
annual
Add to e-Shelf

Làm sao quý vị thu góp đuʼọʼc các tín chỉ

United States. Social Security Administration.

Baltimore, Md. : Social Security Administration 9999

Online access

4
Material Type:
annual
Add to e-Shelf

Viêc làm có ảnh huʼỏʼng nhuʼ thế nào đến quyền lọʼi của quý vị

United States. Social Security Administration.

Baltimore, Md. : Social Security Administration 9999

Online access

5
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Luật lao động tré em - theo đạo luật tiêu chuâ̓n lao động công bằng (FLSA) cho các ngành nghề không là nông nghiệp.

United States. Employment Standards Administration. Wage and Hour Division.

Washington, DC : U.S. Dept. of Labor, Employment Standards Administration, Wage and Hour Division 2007?

Online access

6
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Bảng kiểm tra sự an toàn về động đất.

National Earthquake Hazards Reduction Program (U.S.)

Washington, D.C. : U.S. Dept. of Homeland Security, FEMA, NEHRP 2005

Online access

7
Material Type:
annual
Add to e-Shelf

Tin cập nhật cho năm ...

United States. Social Security Administration.

Baltimore, Md. : Social Security Administration 9999

Online access

8
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Thông tin cần biết về thuốc ngừa bệnh cúm (cảm cúm).

Centers for Disease Control and Prevention (U.S.)

Atlanta, Ga. : Dept. of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention 2005

Online access

9
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Tờ dữ kiện về gánh nặng công cộng.

United States. Immigration and Naturalization Service.

Washington, D.C. : U.S. Dept. of Justice, Immigration and Naturalization Services 1999

Online access

10
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Cảnh Báo Y Tế: bệnh Vi-rút Corona 2019 (COVID-19) : Gần đây quý vị đã đi du thuyền hoặc tàu du lịch trên sông.

Centers for Disease Control and Prevention (U.S.), issuing body.

Atlanta, Ga. : Department of Health & Human Services, CDC 2020

Online access

11
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Từ Đài Thọ Đến Chăm Sóc : con đường dẫn tói viêc Chăm Sóc Tốt Hơn Và Sờng Khơe Mạnh Hơn.

Centers for Medicare & Medicaid Services (U.S.), issuing body.

Baltimore, MD : Department of Health and Human Services USA, Health Insurance Marketplace 2015

Online access

12
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Phải làm gì nếu bạn nhiễm bệnh do vi rút corona 2019 (COVID-19) : Nếu bạn mắc bệnh COVID-19 hoặc nghi ngờ bạn bị nhiễm vi-rút gây ra COVID-199, hãy làm theo các bước dưới đây để giúp ngăn ngừa bệnh lây lan sang mọi người trong nhà và cộng đồng của bạn.

Centers for Disease Control and Prevention (U.S.), issuing body.

Atlanta, GA : Department of Health & Human Services, CDC 2020

Online access

13
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Đồng bào di cư đến từ khắp nơi trên thế giới khi nhập tịch luôn hãnh diện là công dân hoa kỳ.

U.S. Citizenship and Immigration Services, issuing body.

Washington, D.C. : U.S. Citizenship and Immigration Services 2012

Online access

14
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

I'm a proud American = 我傲為美國公民.
I'm a proud American = Tôi hãnh diệ̂n là̀ một công dân hoa kỳ̀.

U.S. Citizenship and Immigration Services, issuing body.

Washington, D.C. : U.S. Citizenship and Immigration Services 2012

Online access

15
Material Type:
annual
Add to e-Shelf

Trộm cắp danh tánh và số an sinh xã hội của quý vị

United States. Social Security Administration.

Baltimore, Md. : Social Security Administration 9999

Online access

16
Material Type:
annual
Add to e-Shelf

Những điều quý vị cần biết về quảng cáo sai lầm.

United States. Social Security Administration.

Baltimore, Md. : Social Security Administration 9999

Online access

17
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Lương tối thiểu cho thanh thiếu niên - theo đạo luật tiêu chuẩn lao động công bằng (FLSA).

United States. Employment Standards Administration. Wage and Hour Division.

Washington, DC : U.S. Dept. of Labor, Employment Standards Administration, Wage and Hour Division 2007?

Online access

18
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Sách hướng dân nhạp tịch / U.S. Dept. of Justice, Immigration and Naturalization Service.

United States. Immigration and Naturalization Service.

Washington, D.C.? : U.S. Immigration and Naturalization Service 2000

Online access

19
Material Type:
annual
Add to e-Shelf

An sinh xã hội có́ thể giúp đở quý vị như thế nào khi có thân nhân trong gia quyến qua đời.

United States. Social Security Administration.

Baltimore, Md. : Social Security Administration 2004

Online access

20
Material Type:
annual
Add to e-Shelf

Số và thẻ an sinh xã hội của quý vị

United States. Social Security Administration.

Baltimore, Md. : Social Security Administration 2004

Online access

21
Material Type:
annual
Add to e-Shelf

Số an sinh xã hội cho các ngoại kiều.

United States. Social Security Administration.

Baltimore, Md. : Social Security Administration 2004

Online access

22
Material Type:
annual
Add to e-Shelf

Số an sinh xã hội cho người không phải công dân.

United States. Social Security Administration.

Baltimore, Md. : Social Security Administration 2005]-

Online access

23
Material Type:
annual
Add to e-Shelf

Các sụʼ kiện về phiếu thụʼc phẩm.

United States. Social Security Administration.

Baltimore, Md. : Social Security Administration 9999

Online access

24
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Câ̕m Nang Hươ̓ng Dẫn Bầu Cư̓ Liên Bang / Ưy Ban Trợ Giúp Tuyê̓n Cư̓ Hoa Kỳ.

United States. Election Assistance Commission.

Washington, DC : Ưy Ban Trợ Giúp Tuyê̓n Cư̓ Hoa Kỳ 2010?

Online access

25
Material Type:
annual
Add to e-Shelf

Các khoản tiền huê lọʼi đặc biệt sau khi về huʼu.

United States. Social Security Administration.

Baltimore, Md. : Social Security Administration 9999

Online access

26
Material Type:
annual
Add to e-Shelf

Khi quý vị về hưu từ việc làm thương mại riêng của quý vị : những điều quý vị cần hiểu biết.

United States. Social Security Administration.

Baltimore, Md. : Social Security Administration 9999

Online access

27
Material Type:
annual
Add to e-Shelf

Các trọ̕ cấp bệnh tật.

United States. Social Security Administration.

Baltimore, Md. : Social Security Administration 200?

Online access

28
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Chào ̀mừng quý vị Đến Hoa Kỳ : sổ hướng dẫn dành cho người mơ̇́i nhập Cư / U.S. Dept. of Homeland Security, U.S. Citizenship and Immigration Services, U.S. Dept. of Education.

U.S. Citizenship and Immigration Services.; United States. Department of Education.

Washington, DC : U.S. Dept. of Homeland Security, U.S. Citizenship and Immigration Services, U.S. Dept. of Education 2005

Online access

29
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Chào ̀mừng quý vị Đến Hoa Kỳ : hướng dẫn dành cho người mơ̇́i nhập cư / U.S. Dept. of Homeland Security, U.S. Citizenship and Immigration Services, U.S. Department of Education.

United States. Department of Education.; U.S. Citizenship and Immigration Services, issuing body.

Washington, DC : U.S. Department of Homeland Security, U.S. Citizenship and Immigration Services 2015

Online access

30
Material Type:
Image
Add to e-Shelf

Khi bá̆t đá̂u có rung lá̆c do động đá̂t ... núp - che - giu\U+031b\̃.

National Earthquake Hazards Reduction Program (U.S.), issuing body.

Washington, D.C. : U.S. Department of Homeland Security, FEMA, NEHRP 2014

Online access

31
Material Type:
annual
Add to e-Shelf

Các sinh viên ngoại quốc và số an sinh xã hội.

United States. Social Security Administration.

Baltimore, Md. : Social Security Administration 9999

Online access

32
Material Type:
Image
Add to e-Shelf

Khi có động đất xa̓y ra--xuống sàn nhà, tìm nơi trú ẩn, và giữ chặt.

National Earthquake Hazards Reduction Program (U.S.)

Washington, D.C. : U.S. Dept. of Homeland Security, FEMA, NEHRP 2005

Online access

33
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Giờ làm việc theo đạo luật tiêu chuâ̓n lao động công bằng (FLSA).

United States. Employment Standards Administration. Wage and Hour Division.

Washington, DC : U.S. Dept. of Labor, Employment Standards Administration, Wage and Hour Division 2007?

Online access

34
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Các quy đinh ve̋ lưu giư̋ sơ̋ sách, hò̂ sơ theo đạo luật tiêu chuâ̕n lao động công bă̐ng (FLSA).

United States. Employment Standards Administration. Wage and Hour Division.

Washington, DC : U.S. Dept. of Labor, Employment Standards Administration, Wage and Hour Division 2007

Online access

35
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Áp dụng cu̓a luật lao động hoa kỳ đői với công nhân di dân : a̓nh hươ̓ng cu̓a phán quye̋t trong vụ Hoffman Plastics đői với như̋ng luật lệ được thi hành bơ̓i sơ̓ lương bô̕ng và giờ làm việc.

United States. Employment Standards Administration. Wage and Hour Division.

Washington, DC : U.S. Dept. of Labor, Employment Standards Administration, Wage and Hour Division 2007?

Online access

36
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Ngành chăm sơc súc kho̓e tại nhà theo đạo luật tiêu chuâ̓n lao động công bằng (FLSA)

United States. Employment Standards Administration. Wage and Hour Division.

Washington, DC : U.S. Dept. of Labor, Employment Standards Administration, Wage and Hour Division 2007?

Online access

37
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Maritime transport : agreement between the United States of America and Vietnam, signed at Washington, March 15, 2007.

United States, author. Vietnam, author.; United States. Department of State, issuing body.; United States. 2007 March 15.

Washington, D.C. : United States Department of State 2013?

Online access

38
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Mối liên hệ giữa chủ nhân và nhân viên theo đạo luật tiêu chuẩn lao động công bằng (FLSA).

United States. Employment Standards Administration. Wage and Hour Division.

Washington, DC : U.S. Dept. of Labor, Employment Standards Administration, Wage and Hour Division 2007

Online access

39
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Những quy định về lương phụ trội (overtime) theo đạo luật tiêu chuẩn lao động công bằng (FLSA).

United States. Employment Standards Administration. Wage and Hour Division.

Washington, DC : U.S. Dept. of Labor, Employment Standards Administration, Wage and Hour Division 2007

Online access

40
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Repatriation : agreement between the United States of America and Vietnam, signed at Hanoi, January 22, 2008, with annexes.

United States, author. United States. Department of State.; United States. 2008 August 14.

Washington, D.C. : United States Department of State 2012?

Online access

41
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

An toàn và Sú︣c khoẻ trong công việc : đó là luật!

United States. Occupational Safety and Health Administration, issuing body.

Washington, D.C. : Bộ Lao Động Hoa K, Co̕ Quan Quản Trị Sú︣c Khỏe và An Toàn Nghê` Nghiệp 2015

Online access

42
Material Type:
annual
Add to e-Shelf

Nhũng điều quý vị cần biết về việc tái xét bệnh tật của quý vị

United States. Social Security Administration.

Baltimore, Md. : Social Security Administration 9999

Online access

43
Material Type:
annual
Add to e-Shelf

Số an sinh xã hội cho các trẻ em.

United States. Social Security Administration.

Baltimore, Md. : Social Security Administration 2004

Online access

44
Material Type:
annual
Add to e-Shelf

Tiến trình khiếu nại.

United States. Social Security Administration.

Baltimore, Md. : Social Security Administration 9999

Online access

45
Material Type:
Website
Add to e-Shelf

Civics questions and answers for the naturalization test.

U.S. Citizenship and Immigration Services, issuing body.

Washington, D.C. : U.S. Department of Homeland Security, U.S. Citizenship and Immigration Services

Online access

46
Material Type:
annual
Add to e-Shelf

Quyền đuʼọʼc đại diện của quý vị

United States. Social Security Administration.

Baltimore, Md. : Social Security Administration 9999

Online access

47
Material Type:
annual
Add to e-Shelf

Các tro̕ cấp hu̕u trí và cho nhũ̕ng ngù̕̕oi còn sống.

United States. Social Security Administration.

Baltimore, Md. : Social Security Administration 9999

Online access

48
Material Type:
Book
Add to e-Shelf
49
Material Type:
annual
Add to e-Shelf

Làm sao điều chỉnh hồ soʼ lọʼi túʼc an sinh xã hội.

United States. Social Security Administration.

Baltimore, Md. : Social Security Administration 9999

Online access

50
Material Type:
annual
Add to e-Shelf

Tiền phụ̣ cấp lợi tức (SSI) cho các ngoại kiều.

United States. Social Security Administration.

Baltimore, Md. : Social Security Administration 9999

Online access

Results 1 - 50 of 68  for Bainbridge State College

Results 1 2 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Refine My Results

Format 

 1. Annuals  (32)
 2. Books  (32)
 3. Images  (2)
 4. Web Sites  (2)
 5. More options open sub menu

Date Range 

From To
 1. Before 2004  (2)
 2. 2004 To 2005  (7)
 3. 2006 To 2007  (12)
 4. 2008 To 2011  (3)
 5. After 2011  (13)
 6. More options open sub menu

Language 

 1. English  (8)
 2. Arabic  (1)
 3. Chinese  (1)
 4. Spanish  (1)
 5. Tagalog  (1)
 6. Korean  (1)
 7. More options open sub menu